MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Šahy Deň Zeme 2013

foto by www.ppproduction.eu

Deň Zeme na ZŠ Janka Kráľa v Šahách

22. apríl je Dňom Zeme. V takýto deň sa viac zamýšľame aj viac konáme v záujme ochrany nášho okolia. V tento deň je venovaná zvýšená pozornosť aj výchove našej mládeže k ochrane prírody.
PaedDr. Angelika Révész, vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu na MsÚ Šahy, nás informovala, že z tejto príležitosti oslovili všetky školy v našom regióne. Cieľom a podstatou výzvy bolo skrášlenie okolia svojej školy. Do akcie sa zapojila aj Základná škola Janka Kráľa na Mládežníckej ulici v Šahách. Žiaci so svojimi učiteľmi vyčistili okolie svojej školy, vysadili pred školskú budovu kvety. Z odpadového materiálu zhotovovali úžitkové predmety.
Nezabudnime: Našu Zem máme prepožičanú od našich vnukov!

Deň Zelenej školy – Deň Zeme

Gymnázium Šahy sa v tomto roku zapojilo už druhýkrát do celoštátnej akcie Deň Zelenej školy, ktorú usporiadali 22. apríla – v Deň Zeme.
O jeho priebehu nás informovala riaditeľka tejto inštitúcie PhDr. Tatiana Wenclová:
„Naša škola sa už v minulom roku zapojila do medzinárodnej akcie Certifikačného vzdelávacieho programu. Jeho cieľom je výchova mládeže k uvedomelej ochrane životného prostredia. Splnením daných kritérií môže naše gymnázium získať ocenenie medzinárodne uznanej zelenej školy. Na zapojenie sa do tejto akcie dostali pozvanie všetky miestne školy.
Témou tohoročného zeleného dňa bol odpad a druhotné využitie odpadu. Žiaci mali možnosť vypočuť si prednášky o ochrane životného prostredia. Zároveň sa zúčastňovali workshopov, kde z odpadu vyrábali rôzne úžitkové a ozdobné predmety. Zapájali sa aj do iných aktivít – rozdávali letáky, usporiadali ankety. Naším cieľom je nielen aktivizácia žiakov, ale aj zapojenie obyvateľstva do aktívnej ochrany životného prostredia, do správneho hospodárenia, triedenia odpadkov. Do akcie sa zapojili nielen žiaci, ale ja pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci gymnázia. Všetky naše programy sú namierené na znižovanie odpadu a na jeho druhotné využitie. Školská jedáleň sa snažila v tento deň o čo najmenší odpad pri varení a konzumácii jedla. Snažíme sa aj o zníženie elektrosmogu, vypli sme naše mobily, počítače. Získanie označenia Zelená škola by bolo pre nás veľkým uznaním, lebo by to bol dôkaz, že sa venujeme ochrane životného prostredia a v tomto duchu vychovávame aj našich žiakov. Práve preto budeme v programe pokračovať a dúfame, že to ocenenie získame už v budúcom roku.“
Péter Pástor
prekl.: Bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓