MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Šahy – Ipolyság / Oprava čelnej fasády MsÚ

Rekonštrukcia budovy Mestského úradu

Významným tohoročným obnovovacím aktom v našom meste je rekonštrukcia budovy Mestského úradu. Ako sme sa dozvedeli od Róberta Rakytu z oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, posledná rekonštrukcia priečelia budovy, ktoré je smerom na Hlavné námestie, prebehla v roku 1987.Súčasná rekonštrukcia sa začala v roku 2010 obnovením centrálneho erbu, na ktoré dostalo mesto 10000 eur štátnej podpory, k tomu mesto prispelo 900 eurami. V roku 2011 sa zrekonštruovali štyri sochy a balustráda nad priečelím budovy s podporou Slovenského plynárenského priemyslu 30000 eur, tieto práce mesto dotovalo ďalšími 6000 eurami. Rekonštrukcia pokračovala najzložitejšími úpravami na strede priečelia budovy. Na toto poskytlo Ministerstvo kultúry 30000 eur, k čomu samospráva mesta prispela ďalšími 53000 eurami. V roku 2012 sa začala štvrtá etapa rekonštrukcií opravou ľavého krídla, k čomu opäť prispel SPP 50000 eurami a samospráva mesta takmer 33000 eurami. Práce by sa mali podľa predpokladov ukončiť na jeseň t.r. V krátkej budúcnosti by sa malo obnoviť aj pravé krídlo budovy. Úplná rekonštrukcia budovy Mestského úradu, ktorého rozloha je takmer 2200 m2, si vyžiada podľa p.Rakytu niekoľkomiliónové náklady.Práce sťažoval aj ten fakt, že budova MsÚ je chránená kultúrna pamiatka. Preto je cieľom jej rekonštrukcie úprava do stavu, v akom bola v 19. storočí. Hlavné priečelie budovy dostalo svoju pôvodnú farbu vrátane výzdoby a okenných rámov len po dlhotrvajúcich výskumoch. Podľa p. Rakytu sú s postupom prác spokojní aj členovia mestskej samosprávy, a čo je dôležitejšie – aj obyvatelia nášho mesta sa vyjadrujú pozitívne.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

foto by www.ppproduction.eu

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓