MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

SMEJKO – Materské centrum

Šahanský detský svet

Ešte stále to vie málo Šahanov a najmä Šahaniek, že v našom meste funguje Materské centrum (MC) Smejko, a to už od februára 2008 pod vedením občianskeho združenia. Renáta Ferencz, jedna z vedúcich pracovníčok MC sa vyjadrila: “ Hlavným cieľom MC je poskytnúť priestory na stretnutie mladých mamičiek. Výhodou je i to, že aj deti sa zoznamujú, vytvoria sa medzi nimi kontakty, ľahšie sa socializujú a zvykajú si na život v kolektíve.“

Miestnosť môže prijať 20-25 detí vo veku od nula do šesť rokov, samozrejme, spoločne s rodičmi. Ale MC môžu navštevovať aj staršie deti, V dopoludňajších hodinách sa deti i rodičia zúčastňujú aktivít. Núka sa im možnosť na sólové i na kolektívne hry, nácviky zručností, jemnej motoriky apod. Návštevníci MC však nesedia len v klubovni. „Snažíme sa o pestrosť programov. Viackrát sme navštívili Old Ranch v Plášťovciach, boli sme v Dudinciach, v Kemence, usporiadali sme protipožiarne akcie, v letných mesiacoch sa chodíme kúpať alebo na mestské ihriská, pieskoviská,“ informovala nás Renáta. Časté sú čítania rozprávok, odborné prednášky, besedy na rôzne témy, najmä z oblasti výchovy detí,

liečenia rôznych ochorení apod.

Materské centrum Smejko sa udržiava len z vlastných zdrojov. Väčšie investície môžeme robiť len s pomocou ochotných rodičov. Takto sme si zaobstarali aj väčšinu hračiek. Máme tu šmýkačku, kuchynku, stan, kresliarsky kútik s tabuľou a iné. Deti, ktoré navštevujú MC sa ľahšie adaptujú v materských škôlkach, vytvoria sa medzi nimi priateľstvá, ktoré

pokračujú aj v MŠ, prípadne aj na základných školách.

MC Smejko sa nachádza v budove Senior centra na poschodí na Ulici Janka Kráľa 52. V pondelok až v stredu je otvorené od 9,00 do 12,00 hodiny, vo štvrtok od 15,00 do 18,00 hodiny. Vedúce MC očakávajú a vítajú nových návštevníkov – rodičov s deťmi. Metodické centrum je otvorené po celé leto okrem posledného augustového týždňa.
Podrobnejšie informácie môžete získať od Renáty Ferencz na tel. č.: 0905267885

autor/write/photo: Péter Pástor
Preklad: Bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓