MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Spomienka na Ferdinanda Daučíka

photo by Pástor Péter

Spomienka na Ferdinanda Daučíka

Na dvore Menora Saag Centrum Artis sa konala pietna spomienka na Ferdinanda Daučíka v rámci programu Ipeľského pohára.
Pred jeho pamätnou tabuľou sa poklonili členovia slovenského klubu FC Barcelona. Vedúci klubu Tibor Friedman uviedol, že členovia klubu si vysoko vážia a ctia pamiatku tohto významného športovca a trénera futbalového klubu.
Predseda Olympijského klubu Alojza Szokolyiho Ferenc Révész oboznámil prítomných so životom a činnosťou tohto svetoznámeho športovca a športového odborníka, ktorý pôsobil v Španielsku vo viacerých futbalových kluboch ako tréner aj ako hráč v päťdesiatych rokoch minulého storočia.
Na pietnom akte sa zúčastnila i sestra Ferdinanda Daučíka pani Helena Rusznyáková so svojou rodinou.
Tibor Friedman sa zúčastnil tejto slávnosti autom s označením klubu fanúšikov „Barca“. Ako nám povedal, nedávno prešiel týmto vozom do Barcelony a všade ho vítali s veľkou poctou.

autor/write: Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Šport, Šport

Comments are closed.

↓