MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

REALIZÁCIA PROJEKTU SPP : „OŽÍVA NÁDVORIE MESTSKÉHO ÚRADU“

foto by www.ppproduction.eu

REALIZÁCIA PROJEKTU SPP : „OŽÍVA NÁDVORIE MESTSKÉHO ÚRADU“

V priebehu minulého roka sa do programu SPP „Skrášlime spoločne Slovensko“ zapojilo aj naše mesto projektom „Ožíva nádvorie mestského úradu“. Pri zbieraní hlasov sa podarilo vyzbierať 6269 eur, ktoré boli úspešne využité v prvých mesiacoch roku 2013.
Projektová manažérka mestského úradu Iveta Majerčíková nám povedala, že plány sa realizujú. V rámci akcie na nádvorí MsÚ sa pripravuje DVD s nahrávkami rozhovorov, plánujú sa aj cyklistické programy v okolí Šiah.
Na DVD pripravuje Peter Paulenka rozhovory s významnými osobnosťami na úseku kultúrno-spoločenského života nášho mesta. Tri cyklotúry sú plánované tak, aby účastníci navštívili historické miesta bývalej Hontianskej župy. Žiaci miestnych škôl v spolupráci s Hontianskym múzeom vypracujú prezentácie Power Point a predstavia kultúrne pamiatky nášho regiónu. Tieto pamiatky si v rámci cyklotúr môžu aj pozrieť. Plánované cyklotúry sú v priemere asi 30 km dĺžky. Vekové rozpätie účastníkov je od žiakov druhého stupňa základných škôl až po dôchodcovský vek.
Prestavba nádvoria mestského úradu na multifunkčný priestor sa už realizuje. Projektová manažérka nám povedala, že v priebehu mesiaca marca sa vynasnažia zabezpečiť čo možno najkvalitnejšiu divadelnú techniku – ako to dovolia finančné prostriedky. Vypracovaním parametrov technického vybavenia javiska poverili Viktora Berkulu. Boli zakúpené rôzne premietacie plátna a projektor , vhodné zvukové a svetelné zariadenia. Javisko je vhodné aj na rôzne programy aj na premietanie filmov. Vyhotovenie plánu estetického vzhľadu nádvoria zverili umeleckému grafikovi Gáborovi Antalovi. Podľa plánov by nádvorie mestského úradu malo byť v lete pripravené na rôzne podujatia.
V rámci projektu SPP bola naplánovaná aj fotosúťaž, ktorú vyhralo naše mesto. Hlavnou cenou súťaže je welness-pobyt v Liptovskom Hrádku. V tejto súvislosti nám Iveta Majerčíková prezradila, že plánujú usporiadať súťaž medzi občanmi a víťaz by dostal za odmenu spomínaný víkendový pobyt v Liptovskom Hrádku.

Péter Pástor
preklad: bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓