MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Štafeta RIO 2016 – Námestie v pohybe

photo by Pástor Péter

Štafeta RIO 2016 – Námestie v pohybe

V meste Šahy sa dňa 8. júna 2016 začala séria podujatí s motívom „Štafeta Rio 2016“, ktorú z poverenia Slovenského olympijského výboru zorganizoval miestny Olympijský klub Alojza Szokolyiho Šahy v spolupráci s mestom Šahy. Štafeta s pochodňou spoločne prešla celým mestom a olympijský oheň odovzdala na hlavnom námestí Eva Ódorová – účastníčka olympijských hier v Pekingu, ako aj nadchádzajúcich OH v Rio de Janeiro 2016 v stolnom tenise. Miestnym ambasádorom podujatia bol Ladislav Gáspár – paralympijský víťaz v stolnom tenise z Atén 2004.

Potom sa začal na námestí masový športový program s olympijskou hymnou a slávnostnými príhovormi, keď k účastníkom sa prihovoril aj primátor mesta Ing. Štefan Gregor. Počas doobedňajších hodín bolo pre deti z materských škôl, žiakov základných a stredných škôl pripravených množstvo športových stanovíšť, kde si mohli vyskúšať svoju obratnosť a šikovnosť. Rôzne športové disciplíny ako napr. streetball, florball, skok do výšky, cyklistiku, aerobic, zumbu, volejbal, tenis, rôzne štafetové hry, dopravné ihrisko a i. absolvovalo takmer 800 detí. V neposlednom rade si mohli zahrať stolný tenis aj s našimi dvomi hosťami úspešnými stolnými tenistami. Na hlavnom pódiu prebiehal počas celého podujatia kultúrny program.

Ďalší deň – 9. júna od rána prebiehali na miestnych materských a základných školách olympijské festivaly /OFS aj OLOV/. V doobedňajších hodinách dorazil olympijský oheň slovensko-maďarské štátne hranice, kde ho slávnostne prevzali István Géczi – držiteľ striebornej olympijskej medaily vo futbale a Szlatényi György, člen Maďarskej Olympijskej Akadémie . Potom sa pochodeň presunula v rukách žiakov Základnej školy Alojza Szokolyiho do Bernecebaráti, kde sa konali športové podujatia.

Pochodeň v piatok 10. júna putovala ďalej, navštívil Základnú školu v Ipeľskom Sokolci, v Demandiciach, Dudinciach, aby svoju púť ukončil na hlavnom námestí v Leviciach, kde sa konalo podobné masové podujatie ako v Šahách. Na každej škole čakal delegátov s olympijským ohňom pekný kultúrny program a konali sa rôzne športové podujatia.
Za tri dni prešiel olympijský oheň šiestimi mestami, resp. obcami, takmer 200 kilometrov hlásajúc olympijský duch a spolupatričnosť. Dovidenia v Rio de Janeiro 5. – 21. augusta držíme palce všetkým slovenským olympionikom a dobrému športu.

zdroj: http://www.milujemsport.olympic.sk/

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Šport, Šport

Comments are closed.

↓