MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Štefan Bogdan – významný olympionik oslavuje

photo by Pástor Péter

IMG_6595 – kópia.jpgIMG_6654.jpgIMG_6610.jpgIMG_6641.jpgIMG_6633 – kópia.jpg

Štefan Bogdan – Významný olympionik oslavuje

22. augusta 2017 oslávil Štefan Bogdan, bronzový medailista z Paralympijských hier v Barcelone z roku 1992, 75. výročie narodenia. Uplynulo 25 rokov odvtedy, čo na paralympijských hrách získal bronzovú medailu. Žiaľ, je to tiež 50 rokov odvtedy, čo sa kvôli nešťastnej udalosti stal vozičkárom.

Na počesť jeho životného jubilea sa stretli členovia výkonného výboru Olympijského klubu Alojza Szokolyiho (OKASZ) v Šahách, nadšenci športu a blízki priatelia oslávenca, aby mu zablahoželali a prejavili uznanie za športové úsilie a prácu, ktorú vynaložil počas športovej kariéry. So životom a športovými úspechmi oslávenca prítomných oboznámil člen OKASZ Ladislav Gáspár, paralympijský víťaz v stolnom tenise.

Štefan Bogdan sa narodil 22. augusta 1942 v obci Legénd (Maďarsko). Ako šesťročný sa s rodinou prisťahoval do Šiah. Po ukončení povinnej školskej dochádzky a stredoškolskom štúdiu v Odbornom učilišti v Lučenci sa v roku 1963 zamestnal v Štátnom majetku v Šahách. Od detstva sa venoval športu, najmä futbalu a atletike. Do osemnástich rokov hral za Slovan Šahy, v roku 1961 si zahral divíziu za Pardubice – Svitkov. Z anotácie sme sa dozvedeli aj to, že Ladislav Gáspár ho ešte ako malý chlapec vídaval po úraze trénovať na Homoku na parkovisku pred Šóderošom, kde mu asistovali deti z jeho rodiny. Tu niekde sa začala športová éra Štefana Bogdana medzi zdravotne znevýhodnenými. Od roku 1974 reprezentoval Československo na rôznych domácich a zahraničných podujatiach.

Je neuveriteľné, že sa 40-krát stal majstrom Československa a 98-krát majstrom Slovenska vo viacerých športových disciplínach (oštep, disk, guľa, vzpieranie, 100 m jazda). Okrem toho nespočetné množstvo medailí získal na medzinárodných majstrovstvách Maďarska, bývalej Nemeckej demokratickej republiky a Írska. Na svetových hrách získal v hode oštepom a diskom dve strieborné a 2 bronzové medaily. Na Majstrovstvách Európy v roku 1982 v hode oštepom získal zlatú medailu a vo vrhu guľou striebornú medailu. V roku 1992 sa kvalifikoval na IX. paralympijské hry v Barcelone, kde pretekalo 3020 zdravotne znevýhodnených športovcov z 82 krajín sveta a paralympijské hry mali prvýkrát svoj vlastný televízny signál a prvýkrát ich koordinoval Medzinárodný paralympijský výbor. Podujatie navštívilo viac ako 1,3 milióna divákov.

Okrem nespočetných zážitkov, úžasnej atmosféry a kamarátstiev vybojoval v hode oštepom fantastickú bronzovú medailu. Okrem toho štartoval aj v hode diskom a vrhu guľou, kde zhodne získal bodovanú 6. priečku. Po získaní samostatnosti SR štartoval na dvoch majstrovstvách sveta, z ktorých v roku 1994 v Berlíne získal vo vrhu guľou 4. miesto. Okrem toho sa viackrát zúčastnil medzinárodných majstrovstiev Českej republiky (je 8-násobným majstrom ČR) a Slovenskej republiky (3-násobný majster SR).

Predseda OKASZ František Révész nášmu priateľovi zablahoželal a zároveň mu odovzdal pozdrav od Antona Siekela, prezidenta Slovenského olympijského výboru, ako aj Jána Riapoša, predsedu Slovenského paralympijského výboru a Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov. Štefan Bogdan dostal od oboch výborov pamätnú plaketu a ďakovný list ako prejav uznania za úspechy počas športovej kariéry, korunovanej ziskom bronzovej medaily na IX. paralympijských hrách v Barcelone.

autor/write: Angelika Révész

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Šport, Šport

Comments are closed.

↓