MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Stretnutia v Poiplí 2016

photo by Pástor Péter

Stretnutia v Poiplí 2016

Seriál tohoročných kultúrnospoločenských akcií v rámci Stretnutí v Poiplí 2016 sa uskutočnil v dňoch 25. až 29.mája. Ich ústrednou témou bol jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov nedávnej minulosti, diplomat a politik Ladislav Ballek a literárne reflexie nášho mesta.

Do rámca týchto slávnostných udalostí, ktoré môžu Šahám závidieť mnohé mestá a obce, zapadlo i 25. výročie vzniku Základnej školy na Ulici Emila Boleslava Lukáča. Pedagógovia tejto školy pod taktovkou riaditeľky školy PaedDr. Beáty Bazalovej, známej spisovateľky (Ako na hojdačke, Nemiluješ, zomrieš, Šepkanie anjelov a i.), sa rozhodli z tejto príležitosti požiadať školské orgány o prepožičanie čestného názvu Základná škola Ladislava Balleka pre svoju školu. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj pozvaní rodinní príslušníci rodiny Ladislava Balleka, ktorý nás opustil v roku 2014, jeho vdova pani Anna Balleková, syn Rastislav Ballek a ďalší príbuzní, ako aj pozvaní hostia, bývalí riaditelia a učitelia tejto úspešnej základnej školy.

Po slávnostnej akadémii sa účastníci tejto milej spomienky presunuli na nádvorie Menora Saag Centrum Artis, kde bola odhalená pamätná tabuľa Ladislavovi Ballekovi.

O Ballekovom Palánku, ktorý poznáme z jeho tvorby a v ktorom  vlastne predstavuje najmä povojnový život v Šahách, viedli besedu okolo okrúhleho stola  literárni historici Tibor Žilka a Peter Zajac. Tvorbu Ladislava Balleka si účastníci Stretnutia v Poiplí mohli pripomenúť aj premietnutím filmu Agáva režiséra Ondreja Šulaja. Film bol nakrútený na motívy románov Južná pošta, Agáty a Pomocník, ktorých dej sa odohráva v Šahách a na okolí. Všetky tri spomenuté diela boli sfilmované v minulých rokoch aj osobitne, čo zvlášť podčiarkuje vysokú úroveň Ballekovej románovej tvorby. Po premietnutí filmu Agáva sa účastníci mohli zúčastniť besedy s režisérom O. Šulajom o vzniku tohto vynikajúceho filmového diela.

V sobotu sa záujemcovia o literatúru, viažucu sa k nášmu mestu, mohli zúčastniť besedy so šahanskými rodákmi, spisovateľmi –  Petrom Hunčíkom, Péterom Gágyorom a riaditeľom Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave Imre Molnárom.

Popri besedách, prednáškach a iných kultúrnych programoch sa dostal rad aj na výstavy. V našej „mestskej galérii“ na poschodí MyHont Café čakali na návštevníkov a záujemcov o výtvarnú výchovu obrazy A. Ličkovej pod názvom Trikrát A. Ličková. Návštevníci si tu mohli vychutnať tvorbu Any, Alžbety a Aleny Ličkovej. (Preto 3x A). Zvolenský výtvarný umelec Pavel Móza zas vystavoval v prízemnej časti synagógy, kým poschodie zaplnila tvorba architektov Alice Tichej, Imricha Pleidela a Zsolta Pappa.

Nebola núdza ani o pódiové vystúpenia – v sobotu vystúpil Komorný orchester slovenských učiteľov, večer budapeštianske divadlo Pódium Színház ponúkalo operetné, muzikálové a filmové melódie.

Záverečný deň patril deťom. Popri MDD, organizovanom mestom, vystúpili súbory Csillag-szóró, Csavar Színház a súbor Divadlo Clipperton. Nechýbali ani rôzne ukážky remesiel, ľudové hry, jazda na koni a podobné zábavy.

autor/write: Péter Pástor

preklad: Bell

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓