MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Štúrovo

photo by Pástor Péter

Výtvarné práce Simonyiho v Štúrove

Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho zorganizovala výstavu z prác akademického maliara Ľudovíta Simonyiho v Štúrove. Výstava je súčasťou projektu, ktorú podporuje Úrad vlády SR. Projekt nesie názov: „Ochrana hmotného, morálneho a duchovného výtvarného dedičstva maďarskej národnostnej menšiny v prostredí slovenského vidieka”.

Iveta Majerčíková, projektová manažérka mestského úradu, nás informovala, že Úrad vlády SR tento projekt podporil sumou 1000 eur. Z týchto zdrojov bola financovaná putovná výstava. Prvá výstava bola nainštalovaná z príležitosti Dni kultúry Hontu v Šahách. Maľby a grafiky Ľudovíta Šimonyiho budú vystavené v Základnej škole E. Adyho v Štúrove do konca novembra.

autor/write: Pástor Péter

preklad: Novák Kata

logo-uvsr

Posted under: Kultúra, Kultúra, NEWS, Okolie, Šahy, Umenie, Umenie

Comments are closed.

↓