MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Súťaž o najkrajšieho šarkana a nakrajšie jabĺčko

photo by Pástor Péter

Súťaž o najkrajšieho šarkana a nakrajšie jabĺčko 

V októbri sa v Základnej škole na Ulici E.B.Lukáča 6 už tradične konala súťaž o najkrajšieho šarkana. Súťaže sa zúčastnilo 49 žiakov z primárneho vzdelávania. Priestory našej školy zdobia pestrofarebné šarkany rôznych tvarov a veľkostí.  Najkrajšieho šarkana vyberala  detská aj odborná porota. Detskú porotu tvorili všetci žiaci ročníkov 1. 4. a odborná porota bola zostavená z vyučujúcich výtvarnej výchovy, pani vychovávateliek a asistentiek. Špeciálne bola udelená aj cena pani riaditeľky. Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, boli odmenení vecnými cenami aj sladkou odmenou.Výstavu šarkanov si môžete pozrieť v priestoroch našej školy aj na fotografiách na našej web stránke.

V rámci realizovaného projektu „Bezpečnosť a zdravie na školách“ sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie jabĺčko. Do súťaže sa zapojilo 47 žiakov. Jabĺčka boli krásne vyleštené, rôznej farby a veľkosti. Na pomoc pri vyhodnotení sme oslovili pána Ing. Tibora Petrezséla, ktorý má s podobným hodnotením na profesionálnych súťažiach bohaté skúsenosti. Pán inžinier vybral päť najkrajších jabĺčok a touto cestou mu ďakujeme za ochotu a zaujímavé informácie, ktoré nám poskytol. Všetci žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, získali sladkú odmenu. Odmenou boli aj samotné jablká, na ktorých si deti rady pochutili.

autor/write: Korina Vinczeová

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓