MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Premiéra knihy Zsolta Szazdi Sztakóa v Sazdiciach

foto by www.ppproduction.eu

Premiéra knihy Zsolta Szazdi Sztakóa v Sazdiciach

15. decembra 2012 bola premiéra knihy Zsolta Szazdi Sztakóa v jeho rodnej obci v Sazdiciach. Kniha „Legenda fresky“ je historickým románom a jej hodnotenie pred prítomnými uviedol Patrik L. Baka. Zdôraznil, že historický román prežíva v súčasnosti svoju renesanciu.
V centre románu stoja v Európe známe stredoveké fresky v sazdickom kostole. Sztakó vo vlastnom interwiev uviedol: „Mojím cieľom bolo spropagovať fresky“. Román je rozdelený na štyri kapitoly. Zaberá takmer celé storočie z histórie obce Villa Zaazd – Százd. Baka vo svojom príhovore poznamenal, že v celom diele cítiť lokálpatriotizmus autora, prevedie čitateľa obcou, vysvetlí niektoré zemepisné názvy a ich pôvod.
Sztakó vo svojom samohodnotení dosiahol pred početným obecenstvom úspech, čo nás všetkých potešilo.

Autor/write: Péter Pástor

Posted under: NEWS, Šahy

Comments are closed.

↓