MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Krst básnickej zbierky Zsolta Sztakóa Százdiho

foto by www.ppproduction.eu

Krst básnickej zbierky Zsolta Sztakóa Százdiho

9. novembra 2012 sa uskutočnil krst básnickej zbierky Zsolta Sztakóa zo Sazdíc Mama,kúp mi gitaru! v Mestskej knižnici v Šahách.
Zsolt Százdi Sztakó sa pokladá za predstaviteľa „literatúry invalidného vozíka“. Ako sedemročný sa v dôsledku akéhosi tajomného ochorenia dostal na invalidný vozík, zhoršil sa aj jeho slovný prejav. Vedome sa vzdeláva, postupne odhaľuje krásy literatúry. Ako sám uvádza, internet priniesol do jeho života závratnú zmenu. „Je to omamujúce, keď môžem prekonať obmedzenia svojho tela a napriek všetkému byť v kontakte s celým svetom.“
Svoju literárnu dráhu začal ako 19-ročný rozhlasovou hrou (Návrat domov) , za ktorú dostal v roku 1986 osobitnú cenu. Vo svojej tvorbe sa často zaoberá ľuďmi, ktorí sú v dôsledku svojho hendikepu na pokraji spoločnosti. Svoju prvú samostatnú prózu – novelu s názvom 1552 predstavil v roku 2006. Zbierku noviel vydal v r. 2008 s názvom Kniha poviedok.
Jeho básnickú zbierku predstavil návštevníkom Gyula Karaffa, redaktor. V úvode vyzdvihol úspech „Sztakó tria“, pretože Zsolt bez starostlivosti a pomoci svojich rodičov nemôže existovať a tvoriť. „Rodina je pojem, ktorý dáva silu, vzor a príklad svojou jednoduchosťou pre okolie.“
Básnická zbierka obsahuje básne z uplynulých 15 rokov. Sú to väčšinou filozofické básne, pochmúrne, v ktorých dominuje vplyv Attilu Józsefa. Ako sám zdôrazňuje pre neho nie je podstatná technika tvorby, ale to, aby svoje myšlienky odovzdal poslucháčom, čitateľom. V jeho básňach sa objavuje aj cynizmus, akási frčka do nosa. Ako píše: “ Som kto som, nevinný medzi hriešnikmi, (…) duša zavretá v klietke.“

autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓