MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Priateľské výročné stretnutie Olympijského klubu Alojza Szokolyho

foto by www.ppproduction.eu

Priateľské výročné stretnutie Olympijského klubu Alojza Szokolyho

Olympijský klub Alojza Szokolyho v Šahách usporiadal 13. decembra 2012 svoje výročné hodnotiace stretnutie„ v olympijskom duchu“. Cieľom stretnutia bolo spoločné hodnotenie činnosti v roku 2012, pozdrav vyznávačom a zástancom olympijského ducha a uznanie ich činnosti.
Na priateľskom stretnutí sa zúčastnili, Mária Jakabházy Mező, generálna tajomníčka Maďarského olympijského výboru, Martin Vrábel, predseda Olympijského klubu v Banskej Bystrici, Béla Győr, člen MOV, István Básti a Miklós Szalai – futbalisti olympijského majstrovského tímu z mexickej olympiády. Na stretnutie boli pozvaní aj starostovia okolitých obcí, poslanci mestských zastupiteľstiev, riaditelia okolitých škôl, učitelia telesnej výchovy, žiaci a športovci.
Šahanský olympijský klub popri hlásaní olympijského hesla a zdravej životosprávy má ešte jeden primát: ako člen slovenskej olympijskej rodiny dosahuje vynikajúce úspechy v udržiavaní priateľstva medzi národmi.
Referát o minuloročnej činnosti olympijského klubu predniesol Ferenc Révész, predseda Olympijského klubu Alojza Szokolyho. Zdôraznil, že klub orientoval svoju činnosť na podporu ideí XXX. Olympijských hier v Londýne. Zorganizoval samostatne alebo ako spoluorganizátor akcie: prijatie olympijskej pochodne v meste, regionálnu súťaž medzi žiakmi základných a stredných škôl o olympizme, olympijský štafetový beh, Ipeľský pohár vo futbale s medzinárodnou účasťou, celoštátne kolo v kategórii základných škôl vo vedomostnej súťaži o olympizme.
Po celoročnom hodnotení nasledovalo poďakovanie tým, ktorí podporujú olympijské myšlienky. Angelika Révész zdôraznila: „aby sme mohli byť vo všetkom úspešní, potrebovali sme pomoc viacerých pomocných rúk. Preto vyslovujeme poďakovanie všetkým známym podporovateľom a priateľom, ktorí sa nejakým spôsobom zapojili do tohto hnutia.“
Za podporu olympizmu dostali uznanie i členovia Myhontu. Vďaka za uznanie!
Autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Šport

Comments are closed.

↓