MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Tvorca makiet Jan Pleva / ŠAHY

Ján Pleva

Sa začal zaoberať zhotovovaním železničných modelov už v šesťdesiatych rokoch. Na zhotovení makety mesta a teda na jeho zvečnení pracuje už sedem rokov. Najprv zhotovil budovu Mestského úradu, potom pribudli rady domov na Hlavnom námestí a po nich budovy priľahlých ulíc v strede mesta. Aj v súčasnosti na nich pracuje.Ako sám hovorí, v maketách mesta sa odzrkadľuje a snúbi minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Minulosť nám pripomínajú makety aj takých budov, ktoré už neexistujú. Budúcnosť sa nám objavuje v jeho predstavách, obnovách, usporiadaní napríklad nádvoria Mestského úradu, priestorové úpravy, parky.Základom tvorby Jána Plevu sú čiastočne základné podklady plánov mesta, vo väčšine však rôzne zdroje (fotografie, maľby) a jeho samotná pamäť ako rodáka nášho mesta. Pracuje proporcionálne, počas svojej dlhoročnej tvorby si vypracoval samostatnú techniku. Zhotovenie makety jednej budovy si vyžaduje dlhodobú prácu, ktorá má viacero krokov, stupňov.Svojou tvorbou prispieva aj k ochrane životného prostredia, spotrebuje mnoho odpadového materiálu. Hlavným pracovným materiálom sú pre neho  kartóny, drevo, plasty a papierový odpad.Popri tvorbe makety nášho mesta zhotovil aj makety niektorých hradov Hontianskej župy, môžeme v jeho produkcii obdivovať hrady Čabraď, Drégely, Bzovík a Levický hrad.Vo výstavnej sieni Mestskej knižnice popri maketách mesta a hradov si návštevníci môžu pozrieť aj makety obdivuhodného železničného terénneho stola.Tvorca makiet sa vyjadril, že makety netvorí pre seba, ale chce vytvoriť niečo pekné  pre naše mesto, pre našich občanov. Jeho hlavným cieľom je ukázať všetkým návštevníkom – teda nielen Šahanom – mesto a jeho skrytú krásu.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

video by www.ppproduction.eu

Posted under: NEWS, Osobnosti, Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓