MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Ukončenie leta 2015

photo by Pástor Péter

Rozlúčka s letom 2015

31. augusta  sa na nádvorí MyHont Café konala rozlúčka s horúcim letom roku 2015. O zábavu sa postaral súbor Kuttyomfitty z Okoča a divadelný súbor vedený Romanom Mihálkom z Levíc. Do oboch programov sa zapojili aj deti.
Súčasťou zábavy boli aj zoznamovanie sa s remeslami. Umeleckú tvorbu mladých keramikárov usmerňovala naša známa keramikárka Adriena Kutaková, výrobu drevených hračiek Vladka Klimentová Rosinská. Zábava sa končila vo veselej nálade. Prázdniny sa skončili., nastupuje školský rok 2015/2016. Želáme v ňom všetkým školákom veľa veľa úspechov!

autor/write: Péter Pástor
Preklad: Bel

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓