MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

V našom meste udelovali ocenenia darcom krvi

photo by Pástor Péter

V našom meste udelovali ocenenia darcom krvi

Na decembrovom zasadnutí zastupiteľského orgánu odovzdali v slávnostných kruhoch  Jánskeho plaketu za darovanie krvi jubilejným darcom.

Plaketu s malým prekvapením odovzdali zamestnanci  Slovenského Červeného kríža územného spolku Levice a primátor nášho mesta. Dňa 9. decembra dostali ocenenie nasledovný darcovia: Ildikó Farkašová (bronzová plaketa), Zoltán Horniak (bronzová plaketa), Csaba Kádasi (bronzová plaketa), Peter Szojka (bronzová plaketa), Tomáš Števčat (bronzová plaketa), Árpád Záhorský (bronzová plaketa), István Szuketi (strieborná plaketa), Katarína Šomlová (zlatá plaketa). Na marcovom zasadaní tiež oceňovali vtedy jubilujúcich darcov.

Zamestnanci organizácie upozornili na význam darcovstva krvi pri zachraňovaní životov.

autor/write: Pástor Péter

preklad: AS

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓