MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

V Šahách odkryli praveké osady

photo by Pástor Péter

IMG_4885.jpgIMG_4839.jpgIMG_4902.jpgIMG_4877.jpgIMG_4897.jpgIMG_4866.jpgIMG_4857.jpgIMG_4847.jpgIMG_4840.jpgIMG_4829.jpgIMG_4878.jpgIMG_4827.jpgIMG_4845.jpg

V Šahách odkryli praveké osady

Archeologický výskum na cintorínskom kopci a v okolí domu smútku, v lokalite nazvanom Strážny vrch v meste Šahy, ktorý tu odhalil dve praveké obydlia, sa tento týždeň skončí. Ako TASR informoval vedúci Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho Tibor Pálinkás, pri tejto príležitosti sa 1. augusta uskutočnila prezentácia s názvom Prehliadka po archeologickom výskume.

Podľa jeho slov výskum na danej lokalite prebieha už od roku 2006 v spolupráci s Hontianskym múzeom a Galériou Ľudovíta Simonyiho, Katedrou archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a anglickou nadáciou Grampus Heritage and Training Ltd. „Táto časť výskumu je určená na vedecké účely a končí sa tento týždeň. Na dnešnej prezentácii tu návštevníci môžu vidieť odkryté objekty, ktoré sa našli na danom opevnenom areáli v priebehu tohto roka. Neskôr sa totiž tieto objekty zasypú,“ povedal Pálinkás.

Medzi odhalenými objektmi sa nachádzajú napríklad približne 4000 rokov staré obilninové jamy zo staršej doby bronzovej. „Našli sa tu dve opevnené praveké osady. Jedna z nich je staršia, má približne 5000 rokov a je z neskoršej doby kamennej. Mladšia má okolo 4000 rokov a je zo staršej doby bronzovej. Odkrývajú sa tu rôzne prvky opevnení pravekých osád, ako napríklad priekopy či palisády, takisto sídliskové objekty ako obilninové jamy, v ktorých sa počas zimy skladovalo obilie,“ poznamenal vedúci Hontianskeho múzea a Galérie Ľudovíta Simonyiho.

Na prezentácii predstavili aj komerčný, teda záchranný archeologický výskum, ktorý už druhý týždeň prebieha na východnom okraji náleziska, na mieste budúceho výrobného závodu. „Ten bude trvať približne ešte ďalšie dva týždne a dopomôže nám k poznaniu samotných pravekých osád. V tejto lokalite sa odkrýva pohrebisko, patriace k mladšej opevnenej osade z doby bronzovej,“ ukončil Pálinkás.

 

(zdorj: TASR)

 

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓