MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Vedomostná súťaž o olympizme 2014

photo by Pástor Péter

Vedomostná súťaž o olympizme

Olympijský klub Alojza Szokolyiho spolu s Mestom Šahy a Slovenským olympijským výborom usporiadali krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme. Súťaže sa zúčastnili žiaci z trinástich stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja, medzi nimi, samozrejme, aj šahanské školy : Spojená stredná škola a Gymnázium Šahy.
Súťaž pozostávala z dvoch častí – v jednej dominovali otázky zo Zimnej olympiády v Soči. V prestávke si účastníci súťaže mohli vypočuť zážitky účastníkov sočskej olympiády – biatlonistov Janky Gerekovej a Martina Otčenáša a hokejistky Michaely Kúdelovej.
Súťaž vyhralo družstvo žiakov strednej školy zo Šaľe. Na záver sa účastníci vybrali do Benecebaráti, kde si prezreli kúriu Alojza Szokolyiho i jeho pomník na miestnom cintoríne.

autor/write: Pástor Péter

preklad: Bell.

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Šport, Šport

Comments are closed.

↓