MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výmena skúseností vo Veresegyháze

fotos by P.Pástor

Výmena skúseností vo Veresegyháze

Pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci šahanských materských škôl sa 6. júna 2013 zúčastnili jednodňového zájazdu do Veresegyházy v MR s cieľom výmeny skúseností. Študijnú cestu zariadil Mestský úrad a odbor školstva.
Vedúca odboru školstva Angelika Révész nás informovala, že cieľom zájazdu bolo získanie nových skúseností. „V tento deň sme si chceli ozrejmiť, ako sa dá ináč chápať odbornosť v školstve. Ukázali nám úroveň, ktorú si môžeme odniesť domov.“
Prvou zastávkou zájazdu bola návšteva primátora mesta Bélu Pásztora, ktorý prijal štyridsaťčlennú delegáciu. V krátkosti ju oboznámil s históriou mesta, s úspechmi i s ďalšími plánmi.
Potom účastníci navštívili jasle Meseliget , kde sa starajú o viac ako sto detí v skutočne prekrásnom, tichom prostredí na okraji mesta. Potom nasledovala návšteva základnej školy v Mézesvölgye. Tú navštevuje viac ako 1400 žiakov s viac ako 100 pedagogickými pracovníkmi. Tu si účastníci zájazdu pozreli školský bazén, telocvičňu a odborné učebne.
V popoludňajších hodinách zvýšil čas ešte na návštevu materskej školy. Riaditeľka tohto zariadenia oboznámila hostí, že 139 pedagogických pracovníčok pôsobí v šiestich zariadeniach s viac ako 40 triedami.
Šahania mali možnosť nahliadnuť do každodenného života Veresegyházy. Na rozptýlenie si v závere návštevy pozreli Medvedí park,v ktorom na ploche 3,5 ha žije 38 medveďov. Učiteľky šahanských materských škôl za pomoci varešky kŕmili medvede medom.
„Začíname čosi nové, naše záujmy a ciele sú si podobné. Dnešný deň bol úspešný štart do niečoho perspektívneho. Môžeme sa na seba navzájom spoľahnúť,“ uzavrela hodnotenie výmeny skúseností Angelika Révész.
Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓