MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Vinica – Súťaž a výstava makiet

photo by Pástor Péter

Vinica – Súťaž a výstava makiet

Obecné zastupiteľstvo obce Vinica spoločne s Klubom maketárov usporiadali 21. júna 2014 druhý ročník medzinárodnej výstavy a súťaže v zhotovovaní makiet. Hlavnou cenou súťaže bol pohár starostu obce Vinica.
Na výstavu bolo nominovaných viac ako 500 makiet, z nich sa súťaže zúčastnilo asi 200. Na výstave boli makety lietadiel, tankov, lodí a rôznych stavieb. Pestrá bola ponuka aj čo do materiálu jednotlivých exponátov. Odborná porota vybrala tri najlepšie práce. Hlavnú cenu – pohár starostu obce Vinica – vyhral maketár z Maďarska, ktorý znázornil scénu z druhej svetovej vojny.

autor/write: Péter Pástor

Preklad: Bell.

 

Posted under: Kultúra, NEWS, Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓