MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Voľná diskusia o Projekte SPP

foto by www.ppproduction.eu

Program SPP : Zlepšime spoločne Slovensko

Na program Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) Zlepšime spoločne Slovensko sa mesto Šahy prihlásilo s projektom Nádvorie mestského úradu ožíva. Prisľúbenú podporu 9966,- eur získalo na základe hlasovania občanov päť projektov.

Mesto Šahy sa zapojilo do tejto aktivity v rámci vyhláseného  programu prebudovaním nádvoria mestského úradu na viacúčelové kultúrne centrum. Po sčítaní hlasov sa v rámci regiónu Šahy umiestnili na peknom šiestom mieste a tým získali 6269,- eur na realizáciu projektu.

„Toto umiestnenie je veľmi dobré, pretože na popredných miestach  sa umiestnili veľké mestá,“ – povedala Iveta Majerčíková, projektová manažérka, pracovníčka mestského úradu v Šahách. Hlasovanie sa uskutočnilo pomocou 17 dobrovoľníkov v uliciach mesta, v obchodoch a na rôznych akciách v meste a na okolí.  Podľa Ivety Majerčíkovej sa obyvatelia vyjadrili k projektu pozitívne, vytvorila sa nová komunikačná sieť medzi občanmi a mestským úradom, na ktorú sa môžeme spoliehať aj v budúcnosti. Pripomenula, že prvýkrát spolupracovali s dobrovoľníkmi a majú s nimi veľmi dobré skúsenosti pri uzavretí hlasovania o projekte.

Zo získaných prostriedkov budú financovať technické zariadenia javiskovej časti. Plánujú aj vydanie DVD o osobnostiach kultúrneho života mesta a zrealizovať tri cyklotúry so zameraním na spoznávanie kultúrnych hodnôt mesta a regiónu.

SPP vyhlásil aj fotosúťaž, do ktorej sa zapojili súťažiaci s vlastnými zábermi z činnosti dobrovoľníkov. Pre nás Šahanov  je zvlášť potešiteľné, že túto fotosúťaž vyhrali naši dobrovoľníci vďaka fotografovi Petrovi Paulenkovi.

„Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za usilovnú mravenčiu prácu a občanom za podporu a pozitívny prístup k projektu,“ – povedala záverom projektová manažérka.

autor/write/Pástor Péter.

preklad: bell

Posted under: Šahy, Srdcom za Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓