MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výsadba stromov na mieste bývalej materskej školy

Výsadba stromov na mieste bývalej materskej školy

Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Šahách iniciovalo veľmi záslužnú akciu na voľnom priestore oproti predajne Billa, kde pred viacerými rokmi stála budova materskej školy. Výsadba stromov prebiehala 7. mája 2013.
Riaditeľka ZUŠ Mgr. Hedviga Makovínyiová nás informovala, že projekt sponzorovali manželia Bolemanovci osemdesiatimi ihličnatými stromčekmi. Na výsadbe sa zúčastnilo viacero rodičov a pedagogický zbor uvedenej školy. Tým prispeli aj oni k skrášľovaniu nášho mesta. Akcia prebiehala v družnej, priateľskej atmosfére.
Ďalším plánom tejto iniciatívnej skupiny rodičov a pedagógov je podľa pani riaditeľky majáles, ktorý plánujú na 31. mája 2013.
Péter Pástor

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓