MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výstava Barbary Krisztíny Furulyás v Ipeľskej galérii

foto by www.ppproduction.eu

Výstava Barbary Krisztíny Furulyás v Ipeľskej galérii

V Ipeľskej galérii v Mestskej knižnici v Šahách bola otvorená 24. novembra 2012 nová výstava. Je to výstava „Zvieratá v kultúre, alebo Kultúrne zvieratá”. Autorkou týchto výtvarných diel je Budapeštianka Barbara Krisztína Furulyás,
ktorá je študentkou grafického odboru Maďarskej výtvarnej univerzity v Budapešti. V minulosti sa zúčastnila viacerých kolektívnych i samostatných výstav, medzi inými aj v šahanskej galérii (Ipeľská galéria – Šahy 2012).
Od mala cíti zvláštny vzťah k zvieratám, priam náruživo ich zbiera, chová. To všetko vplýva na jej výtvarné prejavy, na jej profesionálnu dráhu. Jej ars poeticou je:
„Zo zásady sa nezaoberám problémami ľudí, problémami spoločnosti, zo zásady sa nezaoberám človekom. Nemám hlboko filozofické práce, hoci dodatočne sa stáva, že do nich vkomponujú mnohé názory, ktorým napokon aj sama uverím.”
Z výtvarných techník obľubuje najviac medirytiny, ale blízke sú jej tvorbe aj linoryty a litografia. Ale má úspešné diela aj s použitím historickej fotografie a cyanotypie.
Výstavu otvoril docent uvedenej univerzity András Lengyel. Vo svojom otváracom príhovore zdôraznil, že bohatou súčasťou kultúrnosti človeka sú aj zvieratá. „Prírodu využíva človek aj na spoznávanie seba samého. Skúma seba samého aj prostredníctvom pozorovania života zvierat,“ – končil svoje slová patrón výstavy.
Výstava potrvá do 31.januára 2013.

Autor/write: Péter Pástor

Spevácky zbor Musica Aurea má pätnásť rokov

Šahanský spevácky zbor Musica Aurea oslavuje v tomto roku pätnáste výročie svojho založenia. Dôstojná oslava tohto významného výročia sa uskutoční 8. decembra 2012 na Adventnom koncerte. Autorom nápadu vytvorenia tohto spevokolu bol ešte pod záštitou Csemadoku v roku 1977 profesor gymnázia a dirigent Gábor Béres.
Musica Aurea má stabilne 35-40 členov. Počas 15 rokov sa, samozrejme, menil počet členov spevokolu. Menili sa aj dirigenti, pri vzniku pomáhala Béresovi Andrea Wolent. Na prelome tisícročia ju vystriedala Gabriella Tömöl. Vo vedení nastala zmena aj v tomto roku, nakoľko Gabriellu nahradili Sabina Gaučíková a Martina Balážová.
Spevokol je otvorený pre akékoľvek hudobné žánre, v ich repertoári sú náboženské, svetské, ľudové i zborové skladby. Viackrát sa zúčastnili Kodályových dní v Galante, kde získali raz zlatú stuhu a štyrikrát striebornú stuhu. V živote speváckeho zboru je veľmi významný tento rok 2012., v ktorom spolu s Komorným orchestrom slovenských učiteľov predniesli Haydnovu omšu F-dur Jugendmesse pre zbor, sólistov a orchester, z čoho vznikla aj nahrávka.
„Musica Aurea je nielen speváckym zborom, do ktorého chodia členovia len spievať, ale je to aj veľmi dôležitá spoločenská skupina. Rodinnú atmosféru, spoločné výlety, zájazdy sú dôležitými prvkami spoločného vývoja, pomáhajú pri tvorbe,“ – uvádza vedúci súboru. Zbor vystupuje často v Maďarsku, na južnom Slovensku. Je stálym účastníkom všetkých významných kultúrnospoločenských akcií mesta. Najvýznamnejším spomedzi nich je Adventný koncert, na ktorom popri šahanských súboroch vystúpi aj hosťujúci súbor. „Naším hlavným cieľom je pestovanie maďarskej kultúry. Potrebujeme silu spoločenstva, musíme niekam patriť, a v tom nám pomáha spevokol,“ zhrnul poslanie súboru Gábor Béres.

Autor/write: Péter Pástor

Posted under: Šahy, Umenie

Comments are closed.

↓