MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výstava fotografií v kaviarni MyHont Café

photo by Pástor Péter & Peter Paulenka

Výstava fotografií v kaviarni MyHont Café

Na poschodí kaviarne MyHont Café môžete vidieť výstavu fotografií Svet okolo nás s našimi očami Jarmily Šiškovej a Petra Pásztora.

Jarmila Šišková fotí už od detstva. Pre mňa fotenie je radosť, a je to viac ako hobby – povedala.  Na jej fotkách môžeme vidieť krásy prírody poipľia, zvyky a tradície – deti v krojoch.  Niektoré fotografie sú  zvečnením silných  emocionálnych zážitkov.

Peter Pásztor pri svojej profesii – žurnalista –  sa dostal blízko k foteniu. Okrem dokumentovania udalosti sa snaží zachytiť aj drobnej momenty zo života. Na jeho fotografiách môžeme vidieť krásy prírody, krásne budovy a uličky mesta Šahy, ale aj zaujímavé momenty niektorých podujatí.

Na skoro päťdesiatich fotografiách dvoch vystavovateľov napriek ich osobitnému prístupu a videniu výstava tvorí jednoliaty celok.

autor/write: Pástor Péter

Posted under: Kultúra, Kultúra, NEWS, Okolie, Šahy, Umenie, Umenie

Comments are closed.

↓