MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výstava Pavla Mózu

photo by Pástor Péter

Výstava Pavla Mózu

Z príležitosti podujatia Stretnutia v Poiplí sa konala aj vernisáž zvolenského maliara Pavla Mózu. Kurátorka výstavy Adriana Kutaková nasledovne predstavila umelca:

Milé dámy, páni vážení hostia!

Srdečne Vás vítam na ďalšej výstave v rámci kultúrnej akcie  Stretnutia v Poiplí.  V poslednom období sa pohybujem na širokej palete vizuálneho umenia a  vždy mám možnosť stretnúť nových a zaujímavých výtvarníkov, ktorí  ma vedia nadchnúť svojou tvorbou, invenciou , nadaním a rúškom tajomstva . Aj vlani na jeseň som stretla takéhoto výnimočného výtvarníka. Je ním: Pavel Móza

Dovoľte, aby som  ho predstavila aspoň v krátkosti. Narodil sa v Bratislave roku 1957, detstvo prežíva  v Stupave, kde na jeho výtvarné prvotiny mal vplyv  ľudový umelec – svetoznámi keramik Ferdiš Kostka. Neskôr sa na maliarsku dráhu pripravuje pod vedením akademického maliara Eda Kalického a akad. maliara Fera Kráľa. Je absolventom viacerých súkromných štúdií.  Je členom  Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska a medzinárodného združenia ARTEM. Žije a tvorí vo Zvolene, kde je obklopený podnetným prostredím tak potrebným pre výtvarníka jeho formátu.  Dovoľte mi spomenuť pori viacerých zahraničných výstav aj jeho  medzinárodné ocenenia za  posledné roky:

4. miesto – San Crispiho, Porto San Elpidio, Taliansko, 2008

Špeciálna cena kritiky, Porto San Elpidio, Taliansko, 2009

Cena Provincie di Fermo, Taliansko, 2010

Cena Commune di Grottammare, Taliansko, 2011

Špeciálna cena kritiky, Grottammare, Taliansko, 2013

Cena Provincie Marche, Taliansko, 2015

Aspoň máme predstavu ako vysoko si taliani cenia jeho zaujímavú tvorbu , plnú predstavivosti a fantázie. Ja som v ňom spoznala výtvarníka, ktorý rád experimentuje. S prehľadom a tvorivou hrou  kombinuje výtvarné techniky, rôzne štruktúry ba aj materiály.  Inšpiráciou pre jeho tvorbu je sám život, náhody  a nepredvídateľné situácie . Jeho diela sú záznamom súvislostí, protikladov, existencie človeka a jeho vzťahu k prírode a spoločnosti.

V Šahách nám predstavuje obrazy z Cyklu Figuríny . Jednou časťou tohto cyklu je aj Príbeh pokazeného filmu. Kde výtvarník využil náhodne zle vyvolané fotky. Svojou fantáziou namaľoval a dotvoril tento chybný moment, alebo ho dotvoril pôvodnou predstavou fotky. Druhý cyklus Stopa je zrealizovaný námet z jeho ateliéru, spájaním farebných škvŕn, rôznych povrchov, zapracovaním rôznych materiálov ba i handričiek používaných na utieranie štetca. Invencia, nápad a maliarska zručnosť, nám predostrie diela nie len v rovine ale aj hravej forme plastičnosti a hĺbke reliéfu. Môžeme ho zachytiť nie len zrakom ale aj hmatom.  Mózove umenie je súhrou vnemov , pocitov, fantázie  ba aj snívania človeka,  ktorý v súčasnosti žije zložitý život. A práve  preto  jeho tvorba , je tu príjemným stretnutím s umením, ktoré vie osloviť diváka každého veku z každého regiónu. A práve  tomto je dnes jej osobitý význam!

Posted under: Kultúra, Kultúra, NEWS, Okolie, Šahy

Comments are closed.

↓