MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Vysvätili evanjelickú faru

photo by Pástor Péter

Vysvätili evanjelickú faru

5. októbra 2014 na slávnostných Bohoslužbách znovuvysvätili faru šahanského Evanjelického cirkevného zboru.
Pri tejto príležitosti mal slávnostnú kázeň pán  Mgr. Miroslav Dubek, dekan Hontianskeho seniorátu Evanjelickej cirkvi,ktorý obnovenú faru aj vysvätil. Farárka Hana Peličková oboznámila prítomných veriacich aj s históriou fary. Poslednú rekonštrukciu započali v roku 2003 a teraz ju dokončili a rozšírili. Budova dostala nové priečelie, obnovila sa zborová miestnosť, kancelária i bytové priestory vrátane zariadenia.
Skrášlili aj okolie fary, „ktorá dostala nový šat v mene Božom,“ zdôraznila Hana Peničková.

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓