MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Vysvätili nový kostol reformovanej cirkvi

photo by Pástor Péter

Vysvätili nový kostol reformovanej cirkvi

28. októbra 2014 v rámci slávnostnej svätej omše vysvätili kostol reformovanej cirkvi – stredisko reformovanej cirkvi.
N a pobožnosti sa zúčastnil László Fazekas, biskup reformovanej cirkvi na Slovensku s viacerými reformovanými kňazmi. Históriu reformovanej cirkvi v Šahách zhrnul vo svojom príhovore Jónás Izsmán. Zoltán Oros prečítal zoznam tých, ktorí podporili výstavbu kostola.
Cirkev kúpila pozemok v roku 2000, výstavba sa začala v roku 2008. Výstavba spolu s farským úradom stála 160 000 eur. Slávnostná omša sa skončila s pohostením.

autor/write: Péter Pástor

preklad: Bell.

Posted under: NEWS, Okolie, Šahy, Verejné dianie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓