MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Výtvarné práce detí v galérii

Fotos By P.Pástor

Výtvarné práce detí v galérii

– Pueri Fabri –

V Galérii Lajosa Simonyiho otvorili 13. júna 2013 výstavu detských výtvarných prác Pueri Fabri. Riaditeľ galérie Mgr. Tibor Pálinkás nás informoval, že výstava detských výtvarných prác sa uskutočňuje už po 21. raz, teraz pod gestorstvom mesta Szécsény z Maďarska. Celkom bolo na súťaž zaslaných takmer 200 prác od Komárna cez Štúrovo až po Salgótarján.
Žiaci Základnej umeleckej školy v Šahách sa každoročne zúčastňujú súťaže s peknými výsledkami. Je to vynikajúca príležitosť ukázať svoj talent, svoje schopnosti širokej verejnosti. Viacerí nádejní umelci začínali svoj umelecký postup na tejto výstave a stali sa uznávanými umelcami. Výstavu si môžete pozrieť do konca júna v Galérii Lajosa Simonyiho v Šahách.
Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: Kultúra, Šahy, Umenie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓