MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Workout – entuziazmus pokračuje

foto & video by ppproduction.eu

Workout – entuziazmus pokračuje

Vďaka podpore obyvateľov nášho mesta a okolia sa v minulom lete podarilo oživiť nádvorie mestského úradu. Vychádzajúc z týchto skúseností sa Mesto Šahy prihlásilo do konkurzu SPP aj v tomto roku. V spolupráci s ambicióznymi mladými ľuďmi sme sa rozhodli z prípadnej možnej výhry dotácie vytvoriť tzv. Workout .

Workout je športové ihrisko, kde si priaznivci športu a pohybu vôbec môžu rozcvičiť svoje telo. Tento športový kútik by mal byť vytvorený na Hviezdoslavovej ulici pred materskou školou. Zároveň by sa tým obnovilo aj detské ihrisko. Zber hlasov prebiehal v čase od 1. do 23. júna 2013.

Občianske združenie Srdcom za Šahy sa celé postavilo za projekt. Viktor Berkula nám povedal, že spoločne s projektovou manažérkou Ivetou Majerčíkovou sa snažili získať čo najviac hlasov „za“ projekt.

Členovia OZ Srdcom za Šahy „vzali útokom“ všetky šahanské školy v prvých júnových týždňoch s cieľom zberu pozitívnych hlasov. „Navrhol som, aby sme pomocou projekcie v odborných učebniach premietli spôsob hlasovania, ktorý sme predtým vysvetlili žiakom. Všetci to pochopili a za krátky čas sa vystriedalo v odborných učebniach viac tried,“ – informoval nás Viktor. „Potom sme sa dozvedeli, že aj projektová manažérka so svojou priateľkou Máriou Berkulovou navštívila niekoľko inštitúcii s cieľom pozbierať ďalšie hlasy.“

Štyria dobrovoľníci – Viktor Berkula, Peter Paulenka, János Tóth a Richard Janurik neľutovali svoj voľný čas a veľmi iniciatívne sa chopili možnosti získať ďalšie hlasy v inštitúciách. „Vedenia škôl boli veľmi ochotné, či už riaditelia alebo ich zástupcovia aj učitelia informatiky podporovali projekt. V radoch žiakov prebiehal nábor na základe dobrovoľnosti, ale i tak narastal počet hlasov a dostávali sme sa v radoch záujemcov o víťazstvo čoraz vyššie,“ – pochvaľoval si Peter Paulenka. „V tom nám pomohlo i to, že deti informovali doma aj svojich rodičov, ktorí tiež prispeli svojimi hlasmi. Viacerí už poznali projekt, počuli o ňom a pamätali sa na vlaňajšie úspechy,“- dodal.

OZ Srdcom za Šahy ďakuje i touto cestou Základnej škole Janka Kráľa, Základnej škole na Ulici E.B.Lukáča, Gymnáziu Šahy, Katolíckej spojenej škole F.Fegyvernekiho, ZŠ s VJM L.Pongrácza, Gymnáziu s VJM a Spojenej škole a ich riaditeľstvám, pedagógom a v neposlednom rade žiakom, že svojím pozitívnym prístupom prispeli k úspešnému uskutočneniu nášho projektu.

Péter Pástor

Srdcom za Šahy

preklad: Bell

Posted under: Kultúra, NEWS, Ob. združenia a Nadácie, Šahy, Šport, Srdcom za Šahy, Uskutočnené, Verejné dianie

Comments are closed.

↓