MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Workout si podmaňuje Šahy

ZOSTAVA 14-VF

Naše mesto sa i v tomto roku zapojilo do projektu SPP „Zlepšime spoločne Slovensko“. My sme si vybrali projekt „Workout – zdravé šialenstvo pre všetkých“. Vďaka júnovému útoku hlasujúcich sme na rok 2013 opäť získali podporu v celkovej sume 7790 €. Určite si pamätáte, ešte začiatkom jari sa formujúcemu OZ Srdcom za Šahy podarilo podporiť vybudovanie športového strediska Workout. Vedenie mesta podporilo našu iniciatívu a tým obohatilo mesto o ďalšie zdravé šialenstvo. Čo je vlastne workout? Pýtajú sa viacerí a my zopakujeme, že je to forma tréningu, ktorá prichádza z USA. Vychádza z toho, že športovec vykonáva svoj tréning len vďaka svojej vlastnej sile. Podpor ležmo, preťahovanie sa, drepy a ich rôzne ľubovoľné variácie sa vykonávajú na športovom ihrisku. Takéto športové kútiky si členovia vytvárajú na detských ihriskách, v parkoch. U nás sme sa rozhodli pre detské ihrisko pri materskej škole na Hviezdoslavovej ulici. Projektová manažérka Iveta Majerčíková nás informovala, že realizácia projektu sa uskutočňuje v dvoch etapách. Súčasne s vytváraním prostredia sa obnovuje detské ihrisko. „Hľadáme vhodného partnera na vytvorenie športového ihriska. Záujemca musí spĺňať prísne kritériá EÚ, ktoré platia pri výstavbe športových ihrísk. Projekt sa uskutoční ešte v priebehu tejto jesene. Chceme skrášliť toto prostredie spoločne s rodičmi škôlkarov, preto sme s nimi usporiadali stretnutie už v júni. t.r. Od mladých iniciatívnych rodičov sme dostali dobré nápady. Z toho má radosť i vedenie mesta, že mladí ľudia sú aktívni a že pokladajú zdravý životný štýl za dôležitý. Mesto ich v tom bude podporovať.“ „Workout má v našom meste a aj v blízkom okolí dosť nasledovníkov. Žiaľ, doteraz sme nevedeli trénovať vo vhodných podmienkach, aj preto sme pokladali za dôležité spolupracovať s mestom a podať plán Workout ako projekt,“ uviedol člen organizačného výboru Viktor Berkula. Informoval nás aj o tom, že podobné stredisko sa nikde v blízkom okolí nenachádza, najbližšie je v Nitre. Naše stredisko bude pozostávať z viacerých prvkov. Základmi budú kovové stĺpy osadené do betónových podstavcov, ktoré budú z bezpečnostných dôvodov pokryté pieskom. OZ Srdcom za Šahy sa zúčastňuje v určitej miere vo vytvorení projektu. Jedno je isté – mesto bude mať zakrátko nové športovisko. „Zdravé šialenstvo je dôležité pre všetkých!“ Péter Pástor Preklad: Bell

Posted under: Kultúra, Ob. združenia a Nadácie, Šahy, Šport, Srdcom za Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓