MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Workout – Slávnostné otvorenie

WORKOUT – ZDRAVÉ ŠIALENSTVO PRE VŠETKÝCH

Rozhovor s Petrom Paulenkom a Viktorom Berkulom

Nosná téma rozhovoru s respondentmi je projekt „Workout – zdravé šialenstvo pre všetkých“, ktorý bol podaný v máji 2013 a zaregistrovaný do programu „Zlepšime SPPoločne Slovensko“. Tento program organizovala Nadácia SPP a projekt na výstavbu nového športoviska a doplnenie detského ihriska sa v ňom umiestnil na treťom mieste v danej  kategórii, čím dostalo Mesto Šahy finančnú dotáciu 7790 € na zrealizovanie tohto projektu. Projekt „Workout – zdravé šialenstvo pre všetkých“ je v prvom rade určený pre mladých ľudí, usilujúcich sa cvičiť so svojím telom. Vedľa nového športoviska sa zároveň dokončila prestavba detského ihriska. Projekt sa začal už v októbri minulého roka a dokončil sa v apríli 2014. Hlavným projektantom bolo Mesto Šahy spoločne s Občianskym združením Srdcom za Šahy. Respondentmi tohto rozhovoru sú dvaja mladí, ambiciózni a cieľavedomí chalani, ktorí patria do OZ Srdcom za Šahy a ktorí sa výrazne podieľali na výstavbe, zabezpeční a otvorení nového športoviska a ihriska pri Materskej škole v Šahách. Je to Peter Paulenka a Viktor Berkula, ktorí si spoločne založili firmu a momentálne sú v nej obaja zamestnaní. Taktiež založili novú stránku pre mesto Šahy a okolie – www.myhont.sk, ktorú ešte s ďalšími spolupracovníkmi spravujú.

U koho sa zrodila prvotná myšlienka vybudovať Workout a kto ju sformuloval do výsledného projektu?

Nedá sa konkrétne povedať, u koho sa zrodila prvotná myšlienka. Street Workout ide s dobou. Vidíme to takmer všade, hlavne na internete, youtube. Prišli sme na Mestský úrad a dostali sme sa na stretnutie Mestského zastupiteľstva, kde sme podali takýto návrh. Ihneď sa toho chytila projektová manažérka Iveta Majerčíková, ktorá v nás videla most medzi ľuďmi na úrade a mladými ľuďmi v meste. Preto sme sa dali do spolupráce a začali sme spoločne robiť rozpočty a prinášali sme jej všetky rôzne údaje potrebné pre projekt. Projekt napísala Iveta. Nakoniec sa nám podarilo skončiť na treťom mieste, čím sme dostali financie na jeho zrealizovanie.

Kto mal na starosti výrobu, postavenie a celkové zabezpečenie materiálu na Workout?

Celú výrobu a postavenie Workoutu mala na starosti jedna certifikovaná firma z Trenčína. Dali sme to na starosť práve preto tejto firme, pretože sme potrebovali niekoho, kto nám stavbu doloží certifikátom. Je to stavba, ktorá patrí pod Mesto Šahy a preto to tak musí byť.

Termín realizácie bol stanovený na december 2013, avšak slávnostné otvorenie ihriska so športoviskom sa konalo v polovici apríla 2014. Čo stálo v ceste k tomu, aby bol projekt zhotovený do daného termínu?

Termín realizácie bol dodržaný. Jeho časti boli hotové v danom termíne, avšak kvôli nepriaznivému počasiu sa celkové postavenie Workoutu posunulo na neskôr. S výstavbou sa začalo v októbri, zastavilo sa v decembri kvôli spomínanému dôvodu a opäť sa pokračovalo na jar. Slávnostné otvorenie, ktorým sa ukončila celková výstavba, sa konalo 12. apríla 2014.

V programe „Zlepšime SPPoločne Slovensko“ sa projekt umiestnil na treťom mieste, a tým získalo mesto dotáciu 7790€ na zrealizovanie projektu. Využili sa všetky finančné prostriedky a pokryli všetky ciele, ktoré boli stanovené?

Áno, využili sa všetky finančné prostriedky určené na realizáciu projektu. Do určených financií sa zmestilo takmer všetko, bolo tam možno pár vecí, ktoré neboli pokryté týmito financiami, ale to boli len maličkosti, ktoré sponzorovali buď firmy v meste, alebo niektorí jedinci.

Podieľal sa na výstavbe a rekonštruovaní ihriska aj niekto iný okrem OZ Srdcom za Šahy a Mesta Šahy?

Samozrejme. Ako sme už vyššie spomínali, do projektu sa zapojili a sponzorovali ho aj firmy sídliace v našom meste, ako napr. EKOLSTAV, vďaka ktorému dostalo pieskovisko nový piesok a s pomocou podniku Simol Team sa uskutočnila jeho výmena. Takisto sa na projekte podieľali aj samotní roadičia a deti, pomáhajúci so skrášľovaním detského ihriska.

Myslíte si, že má zdravé šialenstvo práve v Šahách potenciál? Plánujete v blízkej budúcnosti ďalšie projekty?

Určite má Workout – zdravé šialenstvo pre všetkých potenciál v našom meste. Žije tu mnoho ľudí, ktorých zaujíma šport a ktorí sa radi idú zabaviť a zacvičiť si len tak, bez toho, aby niečo platili a ešte k tomu si môžu so sebou vziať deti, ktoré sa budú hrať vedľa na ihrisku. Je to veľmi dobrá príležitosť a takisto je to niečo nové, čo môže ľudí prilákať. Ani nie v blízkej budúcnosti, ale už aj teraz pracujeme na novom projekte. Týka sa basketbalového ihriska na sídlisku Sever. Dúfame, že sa nám ho podarí zrealizovať.

Ďakujem respondentom za rozhovor a takisto za pozornosť!

 Andrea Benedeková

Photo by Pástor Péter

Photo by Filip K  / Coloredit Peter Paulenka

Photo by Carolin Urbanová

m

Workout – slávnostné otvorenie

V strede apríla za účasti zástupcu primátora mesta Šahy Tomáša Barátiho a Ivety Majerčíkovej prestrihli červenú pásku na detskom ihrisku workout.
V priebehu slávnostného otvorenia levickí a šahanskí mladí športovci predviedli niekoľko základných cvičení zo zostavy workout. Detských účastníkov zabávala tancom Katka Šomlová. Deti sa zároveň mohli zúčastniť rôznych súťaží. Samozrejme, nechýbala ani slávnostná torta.
Organizátori aj touto cestou ďakujú všetkým, ktorí sa zúčastnili vo vybudovaní nového detského ihriska. Bude otvorené pre každého, pretože „zdravé šialenstvo patrí všetkým“!

autor/write: Péter Pástor
Preklad: Bell

photo by Pástor Péter

Workout – prípravy na otvorenie

Členovia občianskeho združenia Srdcom za Šahy  spoločne s rodičmi začali skrášľovanie detského ihriska na Hviezdoslavovej ulici.
Vďaka sponzorskému daru EKOLSTAVU – Martina Tiparyho dostalo pieskovisko darček v podobe nového piesku. Výmenu piesku uskutočnili pomocou ťažkých mechanizmov s pomocou podniku Simel Team Istvána Nemcsoka a obetavej pomoci Veroniky Soder  – Nemcsok. Potom rodičia, aj za asistencie svojich malých ratolestí, vyčistili okolie pieskoviska a urovnali piesok.
Členovia OZ Srdcom za Šahy za ten čas urovnali štrkovisko a pripravili tak terén na cvičenie. Poobede dostali nové pestré farby bránky ihriska. Celé sobotňajšie dopoludnie – aj zásluhou krásneho jarného slniečka  – prebehlo vo vynikajúcej nálade.  Boli to už posledné úpravy pred slávnostným otvorením. Onedlho sa totiž otvoria brány malého detského ihriska a začne sa zdravé šialenstvo pre každého…

autor/write: Péter Pástor
preklad: Bell

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Srdcom za Šahy, Uskutočnené, Verejné dianie

Comments are closed.

↓