MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Workout – zdravé šialenstvo pre všetkých

Photos By Peter Paulenka

Zdravé šialenstvo pokračuje

Budovanie športových a hracích priestorov pre deti a mládež v rámci akcie „workout“ sa začalo v októbri. Pokračovanie však príčinou niektorých úradných záležitostí aj „vďaka“ nepriaznivému počasiu bude možné už len na jar.
Športoviská zakryli štrkom. Zeminu, ktorú vykopali, rozplanírujú na ihrisku tiež až na jar. Zistili sme, že OZ Srdcom za Šahy sa postará aj o okolie ihriska vysadením okrasných kríkov a  rastlín. Mladí môžu potom prevziať do svojho vlastníctva účelné aj pekné ihrisko a môže sa začať „workout – zdravé šialenstvo pre všetkých.“

autor/write: Péter Pástor

preklad: Bell.

photo by Viktor Berkula

foto by Peter Paulenka

1401981_10152046520367150_633091065_o

 Už sa začala výstavba športovísk – workout

Na Hviezdoslavovej ulici v Šahách sa započala výstavba športovísk a detských ihrísk v rámci akcie workout. Vybudovanie základov vykoná firma EKOLSTAV zo Šiah. Odborníci už vymerali základy ihrísk, začali kopať základy. Prvky športového kútika namontuje firma KUPAS zo Svinnej.

Na zakúpenie týchto prvkov športovísk zo 7990 eur sa minulo 4200 eur, informovala nás Iveta Majerčíková.  Základy si vyžiadali 1600 eur. Podľa plánu by sa práce mali ukončiť začiatkom novembra. Zvyšné financie sa investujú do úprav detských ihrísk. Projekt „Workout – zdravé šialenstvo pre všetkých…“ sa realizuje vďaka finančnej podpore z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP.
autor/write: Péter Pástor

Preklad: Bell

Dnes naša loď dostala zástavu. Vyrobili ju šikovné ruky jednej mamičkyDenisaBodzsar …a spolu so Szilvia Jakab pripravili aj malú superoslavu  …ale eštestále sme neskončili…

ZOSTAVA-14-VF

Naše mesto sa i v tomto roku zapojilo do projektu SPP „Zlepšime spoločne Slovensko“. My sme si vybrali projekt „Workout – zdravé šialenstvo pre všetkých“. Vďaka júnovému útoku hlasujúcich sme na rok 2013 opäť získali podporu v celkovej sume 7790 €. Určite si pamätáte, ešte začiatkom jari sa formujúcemu OZ Srdcom za Šahy podarilo podporiť vybudovanie športového strediska Workout. Vedenie mesta podporilo našu iniciatívu a tým obohatilo mesto o ďalšie zdravé šialenstvo. Čo je vlastne workout? Pýtajú sa viacerí a my zopakujeme, že je to forma tréningu, ktorá prichádza z USA. Vychádza z toho, že športovec vykonáva svoj tréning len vďaka svojej vlastnej sile. Podpor ležmo, preťahovanie sa, drepy a ich rôzne ľubovoľné variácie sa vykonávajú na športovom ihrisku. Takéto športové kútiky si členovia vytvárajú na detských ihriskách, v parkoch. U nás sme sa rozhodli pre detské ihrisko pri materskej škole na Hviezdoslavovej ulici. Projektová manažérka Iveta Majerčíková nás informovala, že realizácia projektu sa uskutočňuje v dvoch etapách. Súčasne s vytváraním prostredia sa obnovuje detské ihrisko. „Hľadáme vhodného partnera na vytvorenie športového ihriska. Záujemca musí spĺňať prísne kritériá EÚ, ktoré platia pri výstavbe športových ihrísk. Projekt sa uskutoční ešte v priebehu tejto jesene. Chceme skrášliť toto prostredie spoločne s rodičmi škôlkarov, preto sme s nimi usporiadali stretnutie už v júni. t.r. Od mladých iniciatívnych rodičov sme dostali dobré nápady. Z toho má radosť i vedenie mesta, že mladí ľudia sú aktívni a že pokladajú zdravý životný štýl za dôležitý. Mesto ich v tom bude podporovať.“ „Workout má v našom meste a aj v blízkom okolí dosť nasledovníkov. Žiaľ, doteraz sme nevedeli trénovať vo vhodných podmienkach, aj preto sme pokladali za dôležité spolupracovať s mestom a podať plán Workout ako projekt,“ uviedol člen organizačného výboru Viktor Berkula. Informoval nás aj o tom, že podobné stredisko sa nikde v blízkom okolí nenachádza, najbližšie je v Nitre. Naše stredisko bude pozostávať z viacerých prvkov. Základmi budú kovové stĺpy osadené do betónových podstavcov, ktoré budú z bezpečnostných dôvodov pokryté pieskom. OZ Srdcom za Šahy sa zúčastňuje v určitej miere vo vytvorení projektu. Jedno je isté – mesto bude mať zakrátko nové športovisko. „Zdravé šialenstvo je dôležité pre všetkých!“

Péter Pástor Preklad: Bell

foto & video by ppproduction.eu

Workout – entuziazmus pokračuje

Vďaka podpore obyvateľov nášho mesta a okolia sa v minulom lete podarilo oživiť nádvorie mestského úradu. Vychádzajúc z týchto skúseností sa Mesto Šahy prihlásilo do konkurzu SPP aj v tomto roku. V spolupráci s ambicióznymi mladými ľuďmi sme sa rozhodli z prípadnej možnej výhry dotácie vytvoriť tzv. Workout .

Workout je športové ihrisko, kde si priaznivci športu a pohybu vôbec môžu rozcvičiť svoje telo. Tento športový kútik by mal byť vytvorený na Hviezdoslavovej ulici pred materskou školou. Zároveň by sa tým obnovilo aj detské ihrisko. Zber hlasov prebiehal v čase od 1. do 23. júna 2013.

Občianske združenie Srdcom za Šahy sa celé postavilo za projekt. Viktor Berkula nám povedal, že spoločne s projektovou manažérkou Ivetou Majerčíkovou sa snažili získať čo najviac hlasov „za“ projekt.

Členovia OZ Srdcom za Šahy „vzali útokom“ všetky šahanské školy v prvých júnových týždňoch s cieľom zberu pozitívnych hlasov. „Navrhol som, aby sme pomocou projekcie v odborných učebniach premietli spôsob hlasovania, ktorý sme predtým vysvetlili žiakom. Všetci to pochopili a za krátky čas sa vystriedalo v odborných učebniach viac tried,“ – informoval nás Viktor. „Potom sme sa dozvedeli, že aj projektová manažérka so svojou priateľkou Máriou Berkulovou navštívila niekoľko inštitúcii s cieľom pozbierať ďalšie hlasy.“

Štyria dobrovoľníci – Viktor Berkula, Peter Paulenka, János Tóth a Richard Janurik neľutovali svoj voľný čas a veľmi iniciatívne sa chopili možnosti získať ďalšie hlasy v inštitúciách. „Vedenia škôl boli veľmi ochotné, či už riaditelia alebo ich zástupcovia aj učitelia informatiky podporovali projekt. V radoch žiakov prebiehal nábor na základe dobrovoľnosti, ale i tak narastal počet hlasov a dostávali sme sa v radoch záujemcov o víťazstvo čoraz vyššie,“ – pochvaľoval si Peter Paulenka. „V tom nám pomohlo i to, že deti informovali doma aj svojich rodičov, ktorí tiež prispeli svojimi hlasmi. Viacerí už poznali projekt, počuli o ňom a pamätali sa na vlaňajšie úspechy,“- dodal.

OZ Srdcom za Šahy ďakuje i touto cestou Základnej škole Janka Kráľa, Základnej škole na Ulici E.B.Lukáča, Gymnáziu Šahy, Katolíckej spojenej škole F.Fegyvernekiho, ZŠ s VJM L.Pongrácza, Gymnáziu s VJM a Spojenej škole a ich riaditeľstvám, pedagógom a v neposlednom rade žiakom, že svojím pozitívnym prístupom prispeli k úspešnému uskutočneniu nášho projektu.

Péter Pástor

Srdcom za Šahy

preklad: Bell

Posted under: NEWS, Šahy, Šport, Srdcom za Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓