MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

X. Dni Ipľa / Šahy

video by www.ppproduction.eu

foto by www.ppproduction.eu

X. DNI IPĽA

11. augusta t.r. sa už desiatykrát konali Dni Ipľa. Impulzom k usporiadaniu týchto osláv je fakt, že v maďarskom kalendári na 13. augusta pripadajú meniny osôb, ktoré nosia krstné meno Ipoly (čo je aj maďarský názov rieky Ipeľ – pozn. prekladateľa). Cieľom týchto dní ale je zblíženie a spoznávanie sa dvoch národností na brehu tejto rieky, prehĺbenie ich vzájomnej spolupráce.

Organizátormi jubilejného podujatia boli Kruh priateľov Hontianskeho múzea a Galérie v Šahách a Kruh priateľov Börzsönyského múzea v meste Szob. V rámci programu sa konala odborná konferencia, ktorú obohatili svojimi prednáškami odborní prednášatelia Poiplia. Prednášky s rôznou tematikou spájala aj spoluptaričnosť vytváraná riekou, pretože ich témou boli život, história, kultúrnospoločenské spojenie a etnografia tejto oblasti.

V rámci konferencie odzneli prednášky:

1. Ľudové piesne Dolného Poiplia v maďarských archívoch – prednášala učiteľka hudobnej školy pani Edit Tóth zo Szobu, svoju prednášku doplnila i spevom.

2. História palócskej fujary –  prednášal Tamás Gyenes z Bernecebaráti, umelecký nábytkár a výrobca fujár, ktorý predviedol niekoľko pastierskych fujár a ukázal niektoré fortiele ich výroby.

3. Kostolné textílie zo zbierky Hontianskeho múzea –  predniesla pani Márta Bendík a ukázala exponáty z bohatej zbierky šahanského múzea.

4.  György Szondi a spomienky na hrad Drégely – predniesol historik József Végh z Rétságu, ktorý zároveň poukázal na okolnosti Szondiho smrti, na hrad Drégely a na ich znázornenie v rôznych umelecko-historických prameňoch ( v literatúre, v maliarstve, stavebníctve, sochárstve, v povestiach i v ľudovej slovesnosti).

5. János Károly Lübeck – hlavný lekár Hontianskej župy –  S týmto významným lekárom a zároveň vinárskym odborníkom 19. storočia oboznámil prítomných dr. László Kiss, historik medicíny.

6. Letovanie a kúpanie v ohybe Dunaja –  Gyula Mándli z Nagymarosu previedol poslucháčov bohatou históriou kúpeľníctva v ohybe Dunaja.

7. János Szikora – posledný plášťovský gajdoš –  Balázs Istvánfi zo Zebegényu spomínal na slávneho plášťovského gajdoša, predviedol ukážky z jeho hier na gajdy.

Súčasťou týmito prednáškami obohatenej konferencie, ktorá sledovala históriu, bola aj poklona rieke. Účastníci slávností a inštitúcie z Poiplia sa vencami a kyticami kvetov poklonili pokojne tečúcej rieke.

autor/write/Pástor Péter.

preklad:bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓