MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

X. Stretnutia v Poiplí – Peter Lipa a Tamás Berki

31. máj 2013

Peter Lipa a Tamás Berki

31. máj– 2. jún 2013
Šahy, Nám. B. Bartóka – Menora Saag Centrum Artis
31. máj 2013
15.00 Slávnostné otvorenie
Vernisáž výstavy – Margit Fehér: Záhady ohňa
Stretnutia pri okrúhlom stole:
Holokaust a dnešok (1933 – 2013)
17.00 Diskusné fórum: Pamäť holokaustu – Zsuzsanna
Toronyi (riaditeľka Maďarského židovského archívu),
Zoltán Vági (historik), Štefan Gaucsík (historik),
Attila Baki (historik), Monika Vrzguľová (Dokumentačné
stredisko holokaustu v Bratislave)
20.00 Koncert hudobnej formácie Eleven Big Band z Budapešti.
Sólisti: Peter Lipa a Tamás Berki.
1. jún 2013
10.00 Divadelné predstavenie detského súboru Csillag-szóró
11.00 Koncert hudobnej skupiny Csillaghúr
13.00 Vystúpenie Divadla Csavar: Dorottya
14.00 Stretnutie pri okrúhlom stole: Psychológia hrôz holokaustu
– psychiatri János Füredi, Jozef Hašto,
Péter Hunčík a László Csekei
16.00 Stretnutie pri okrúhlom stole: Antisemitizmus v súčasnosti
– György Konrád (spisovateľ, sociológ),
László Rajk (aktivista, architekt), Egon Gál (filozof,
profesor katedry judaistiky Univerzity Komenského
v Bratislave), Martin Bútora (sociológ, spisovateľ,
diplomat)
18.00 Koncert Judit Rajk (spev) a jej priateľov: Skladby
barokových a súčasných hudobných skladateľov
Spoluúčinkujú: Gábor Csonka (husle), Gyula Mohácsi
(viola) a Horia Dumitrache (basklarinet)
20.00 Vystúpenie Túlavého divadla Cyrano: Balábilé o nose
2. jún 2013
18.00 Stretnutie s hercom Jánosom Kulkom – rozhovor o jeho
novej knihe
21.00 Šerif z Tabakovej ulice – produkcia FÜGE Univerzity
z Kaposváru (Maď.)

Posted under: NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓