MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

XI. deň Ipľa Kultúrne hodnoty Poiplia

fotos by Péter Pástor

XI. deň Ipľa
Kultúrne hodnoty Poiplia

10. augusta sa po jedenásty krát uskutočnil Deň Ipľa. Hlavným organizátorom bol Kruh priateľov Hontianskeho múzea a galérie v Šahách, spoluorganizátor Kruh priateľov Múzea Börzsöny zo Szobu a finančnú podporu poskytla samospráva mesta Šahy. Počas dňa si účastníci mohli vypočuť prednášky s regionálnou tematikou, mohli sa zabaviť na vystúpení folklórnych súborov a taktiež sa mohli zúčastniť aj na pozdrave rieky Ipeľ.
Súbor tohtoročných prednášok niesol názov Kultúrne hodnoty Poiplia. Dopoludnia sa uskutočnilo päť prednášok v danej téme. Regionálny historik z maďarskej obce Vámosmikola Dr. József Koczó uviedol do povedomia svoju novú knihu s názvom Matka Börzsöny, otec Ipeľ (Börzsöny anyánk, Ipoly apánk). Dr. Hála József z Maďarskej akadémie vied prednášal o zázračných prameňoch z okolia Šiah. Anita Csukovits, folkloristka z vacovského múzea oboznámila verejnosť s krojmi zo Szobu. Historik Dr. József Végh z obce Diósjenő uviedol svoju knihu, v ktorej píše príbeh o mužovi menom Sisa Pista. Posledným príspevkom bola prednáška, ktorú prezentovala Marta B. Szabó o zbierke hračiek Hontianskeho múzea.
Po prednáškach začala oslava a pozdrav rieky Ipeľ, ktorá mala v ten deň meniny. Tento obsažný deň sa končil vystúpením folklórnych súborov z Maďarska a zo Slovenska. Zaujímavosťou bolo premostenie folklórnych tradícií Hontianskeho regiónu. Popoludňajšie kultúrne podujatie bolo realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu „Nádvorie župného domu otvára svoje brány občanom mesta – 1. ročník kultúrneho leta v Šahách“
Péter Pástor
prekl. Novák Kata

Posted under: História, NEWS, Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓