MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

XIII. Celoštátna konferencia CSEMADOKU

foto by www.ppproduction.eu

XIII. Celoštátna konferencia CSEMADOKU

20. októbra 2012 sa konala vo Vinici XIII. celoštátna konferencia CSEMADOK-u – Maďarského spoločenského a vzdelávacieho zväzu na Slovensku – ktorej cieľom boli zmeny stanov a voľba nových orgánov. V kultúrnom dome vo Vinici sa zo 17 obvodných výborov zišlo 128 delegátov. Konferencie sa zúčastnilo aj viacero pozvaných politických a spoločenských osobností.
Odstupujúci predseda Béla Hubík predniesol správu , v ktorej nechýbali ani citové prejavy, o uplynulých šiestich rokoch činnosti. Ako uviedol, vo svete, v ktorom sa strácajú hodnoty, kultúrne spoločenstvo Maďarov sa zachovalo ako príklad, ako predvoj.
Po slávnostných príhovoroch odzneli návrhy na zmenu stanov, ktoré účastníci prijali jednomyseľne. Potom nasledovali voľby do najvyšších orgánov. Za predsedu bol zvolený Gyula Bárdos, ktorý dostal od 128 účastníkov 121 platných hlasov. Za podpredsedu bol zvolený László Köteles so 117 hlasmi. Predsedom revíznej komisie sa stal Ernő Rózsa s 99 hlasmi. Novozvolený predseda vo svojom prejave zdôraznil, že bude zväz viesť v duchu historických a zároveň inovujúcich ideí, ktoré sú zálohou zachovania maďarstva.

Autor/write: Péter Pástor

preklad:bell

Posted under: Okolie, Verejné dianie

Comments are closed.

↓