MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Zmluva o spolupráci s Veresegyház.

foto by www.ppproduction.eu

Bratská zmluva s Veresegyháza

15. októbra 2012 uzavreli Šahy s maďarským mestom Veresegyháza bratskú zmluvu o spolupráci. Obe mestá spája už takmer dvadsaťpäťročná spolupráca na poli kultúrnom, ktorú rozšírili aj o spoluprácu ekonomickú.
Prvou zastávkou spoločnej akcie bolo vysadenie pamätného stromu v tichom útulnom parku pred bývalou galériou Lajosa Simonyiho. Stromček vysadili Béla Pásztor, primátor mestečka Veresegyháza, a Ján Lőwy, primátor Šiah. Béla Pásztor zaželal, aby „zo stromčeka vyrástol strom bratstva a spolupráce.“
Zmluvu podpísali v obradnej sieni Mestského úradu v Šahách na slávnostnej schôdzi mestského zastupiteľstva, kde si primátori ako spečatenie podpisu vymenili vzájomne štandardy a symboly svojho mesta. Súčasťou zasadnutia bolo aj stretnutie predstaviteľov mestských zastupiteľstiev, vedúcich úradov a inštitúcií, ktoré spadajú pod mestské zastupiteľstvá. Účastníci tiež vyjadrili zámer úzko spolupracovať.
Slávnostné stretnutie sa skončilo pohostením v družnej neviazanej besede.

Autor/write: Péter Pástor
Preklad: bell

Posted under: Šahy, Verejné dianie

Comments are closed.

↓