MYHONT.sk

To, Čo Spája Nás / Az, Ami Összeköt Minket

Zvolenský keramický kruh s keramičkou zo Šiach

photo by Pástor Péter

Šahanskí hostia na keramickom krúžku vo Zvolene

8. mája sa vo Zvolene uskutočnil Keramický krúžok už druhý krát. Prezentácie sa zúčastnila aj keramička Andriena Kutaková.

Hlavný organizátor Jozef Klement povedal: „Dnešné prezentačné podujatie je len jedným z našich kultúrnych a spoločenských aktivít. Usporiadali sme ho, aby sme poskytli priestor keramikom zo stredného Slovenska prezentovať svoju tvorbu. Vieme, že vytvárajú krásne umelecké diela, avšak nemajú dostatok možností ich prezentovať.”

Umelci predstavili svoje diele v stánkoch na pešej zóne. Popri prezentácii vytvorili na mieste aj niekoľko nových umeleckých diel. Záujemcovia si mohli vyskúšať prácu s hlinou a vytvoriť svoje vlastné výrobky. Adriena Kutaková vypálila vo svojej prenosnej peci niekoľko keramických diel aj na mieste. Publikum sledovalo priebeh týchto činností s veľkým záujmom. Umelkyňa vysvetlila počas prezentácie dôležitosť jednotlivých krokov a priblížila tak záujemcom celý proces vypaľovania keramiky. V popoludňajších hodinách sa otvorila výstava českého maliara Rostislava Popišila v galérii nákupného centra Klemo.

autor/write: Péter Pástor

preklad: MG

Posted under: Kultúra, NEWS, Okolie, Umenie

Comments are closed.

↓